วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 12:04 น.

ภูมิภาค

  • พช.เดินหน้าพัฒนาโอทอปด่านช้าง

พช.เดินหน้าพัฒนาโอทอปด่านช้าง

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, 08.51 น.

พช.เดินหน้าพัฒนาโอทอปด่านช้าง

 

นายกิจจา กาญจนวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน.  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี60. และการขับเคลื่อนและพัฒนาโอทอป ที่อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

หน้าแรก » ภูมิภาค