วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:37 น.

ภูมิภาค

ส่งท้ายสงกรานต์ศรีสัชนาลัย"แห่น้ำขึ้นโฮง"

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 14.58 น.

ส่งท้ายสงกรานต์ศรีสัชนาลัย"แห่น้ำขึ้นโฮง" 

 

 

 

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ประจำปี2560 ของตำบลบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สำหรับประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ได้จัดติดต่อกันมาเเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่543 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความศรัทธาและแสดงความนับถือเจ้าหมื่นด้ง ผู้สร้างเมืองด้งผู้เก่งกล้าในการสู้รบ เชี่ยวชาญในการใช้ช้างศึก สำหรับการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ประจำปี2560 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงสืบอยู่ไป และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสุโขทัยในเรื่องจากส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามให้แก่ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติได้รับรู้และในการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการจัดพิธีทำขวัญช้างและเลี้ยงอาหารช้าง มีขบวนช้าง 10 เชือก และขบวนวัฒนธรรมของหมู่บ้านทั้ง14หมู่บ้านโดยนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมทั้งหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมนั่งช้างในขบวนแห่ด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค