วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14:44 น.

ภูมิภาค

พึ่งพระทำ!ปัญญาโซล่าร์เซลล์ต้นทุนต่ำช่วยรัฐประหยัดพลังงาน

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560, 09.34 น.

พึ่งพระทำ!ปัญญาโซล่าร์เซลล์ต้นทุนต่ำช่วยรัฐประหยัดพลังงาน 

 

พึ่งพระทำ!ปัญญาโซล่าร์เซลล์ต้นทุนต่ำช่วยรัฐประหยัดพลังงาน ยกพระครูวิมลปัญญาคุณเป็นพระต้นแบบผู้สร้างโรงเรียนพลังงานเพื่อชาติ


วันที่ 24 เม.ย.2560 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสภาพอากาศ  24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากสภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 


จะเห็นได้ว่า ช่วงเดือนเมษายนมีสภาพอากาศร้อนถึงร้อนมาก มิใช้ร้อนแต่กายเท่านั้นแม้แต่ใจก็ร้อยด้วยเพราะว่าการไฟฟ้าได้ประกาศจะมีการขึ้นค่าเอฟทีงวด พ.ค.-ส.ค.2560 อีก 12.52 สต./หน่วย ตามต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้อยู่ที่ 3.5079 บาท/หน่วย ตามที่นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกกพ.มีมติให้ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนพ.ค.-ส.ค.60 อีก 12.52 สตางค์/หน่วย ตามต้นทุนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเอฟทีในงวดใหม่อยู่ที่ -24.77 สตางค์/หน่วย จากเดิมที่อยู่ระดับ -37.29 สตางค์/หน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานจะมีผลทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5079 บาท/หน่วย ซึ่งไม่นับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


เมื่อภาวการณ์เป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรถึงจะไม่เดือดร้อน ทางออกก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่น "การสร้างจิตสำนึกในการประหยัดการใชัพลังงาน มีขันติความอดทนความร้อน ภาครัฐก็ควรจะมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาย หาพลังงานทางเลือกอย่างเช่นโซล่าร์เซลล์แต่ถึงกระนั้นต้นทุนของโซล่าร์เซลล์ก็จึงสูงอยู่ขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง" เหล่านี้คือเนื้อหาหนึ่งในห้องเรียนเรื่องเทคนิคการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดอง ของนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560


เมื่อภาครัฐไม่ได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง จึงจำเป็นต้องพึ่งพระ ซึ่งพระที่มีบทบาทด้านนี้คือ พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้พื้นที่โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในการส่งเสริมเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทำแผงโซล่าร์เซลล์ สำหรับบุคคลทั่วไปนั้นได้เปิดอบรมผ่านไป 9 รุ่นแล้ว โดยวงการสื่อสารมวลชนได้ขนานนามเป็นพระต้นแบบผู้สร้างโรงเรียนพลังงานเพื่อชาติ

 


พร้อมกันนี้พระครูวิมลปัญญาคุณยังนับได้ว่าเป็นพระในยุคไทยแลนด์ 4.0 เผยแพร่ความรู้ด้านโซล่าร์เซลล์ผ่านทางเฟซบุ๊กนาม "พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม" อย่างเช่นวันที่ 22 เม.ย.ได้โพสต์ข้อความว่า


"ทีมงานช่างขอข้าวจากโรงเรียนศรีแสงธรรมและพี่ๆ จากวิศวะม.อุบล ได้ไปติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด 10 กิโลวัตต์ ด้วยระบบสมาร์ทไฮบริดให้กับโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนเนื้อที่ 200 ไร่ในอำเภอหัวหิน ที่กำลังเริ่มทำอาคารพลังงานต้นแบบ และจะทำระบบไฟโซล่าร์เซลล์แบบต่างๆ ให้ชุมชนที่สนใจ หรือจะให้จัดอบรมโซล่าร์เซลล์ที่นี่สำหรับท่านที่สนใจในอนาคตต่อไป


การติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลล์ขนาด 320 วัตต์ รุ่นใหม่ 4 บัสบาร์ เกรดเอระดับโลก อายุการใช้งาน 25 ปี สมาร์ทไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ของฝรั่งเศส 10 กิโลวัตต์ 3 เฟส ที่มีฟังชั่นส์การใช้งานอย่างอัจฉริยะหลักการทำงานคือ แปลงไฟจากแผ่นโซล่าร์เซลล์มาใช้ภายในบ้าน หากมีพลังงานเหลือเฟือก็จะชาร์จเก็บลงในแบตเตอรี่ เมื่อตอนกลางคืนก็จะดึงไฟจากแบตเตอรีขึ้นมาใช้ไปจนถึงเช้าวันใหม่ก็จะเริ่มแปลงไฟจากแผ่นแทนแบตเตอรี่วนไปเรื่อยๆ หากมีการใช้งานมากในตอนกลางคืนแบตเตอรี่หมด ระบบก็จะตัดการทำงานไปให้ไฟจากการไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบแทนโดยอัตโนมัติ สามารถควบคุมสั่งการผ่านทางแอ๊พบนมือถือของเรา มีการแสดงแผลการผลิตรายชั่วโมงแบบเรียลไทม์


ระบบนี้ไม่มีปัญหากับการไฟฟ้าเหมือนข่าววิศวกรต่อไฟ on grid ดังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีก้าวข้ามระเบียบรัฐดังกล่าวไฟจากการไฟฟ้าเอาไว้เป็นเพียงแค่ไฟสำรองเท่านั้น ระบบนี้ไม่มีการขนานไฟกับสายส่งจึงไม่มีไฟจ่ายออกหรือย้อนเข้าระบบของการไฟฟ้า ตัดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการขออนุญาตที่ต้องใช้วิศวะไฟฟ้าเซ็นรับรองแบบ และวิศวะโยธาเซ็นรับรองแบบอาคารอีก ถึงแม้ว่าจะเป็นความปลอดภัยในเชิ่งระบบใหญ่ แต่หลายคนก็ไม่ได้ไปขออนุญาตคิดว่าทำไม่มากจึงติดตั้งไปแบบไม่แจ้งการไฟฟ้า ดังที่เคยเรียกว่า "โซล่าร์กองโจร" และปัญหาไฟตกไฟดับจะหมดไปเรียกได้ว่าชาตินี้ไม่มีวันไฟดับ"


จึงนับได้ว่าพระครูวิมลปัญญาคุณเป็นพระที่ให้ปัญญาแสงสว่างที่เกิดโซล่าร์เซลล์แบบวิถีอริยะโดยแท้

หน้าแรก » ภูมิภาค