วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14:43 น.

ภูมิภาค

ดันอุทยานศรีเทพขึ้นมรดกโลก เก่าแก่ที่สุดในไทยอายุกว่า1,000 ปี

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 15.43 น.

ดันอุทยานศรีเทพขึ้นมรดกโลก

เก่าแก่ที่สุดในไทยอายุกว่า1,000 ปี

   

รองนายกรัฐมนตรีเตรียมผลักดันเข้าสู่บัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลังรุดเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สถานที่โบราณเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุ 1,000 กว่าปี  

 

วันนี้(19 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปถึงประวัติความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจากนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เร่งผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเข้าสู่บัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมศิลปากร และ ประชาชนชาวศรีเทพ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และ นำเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาทิ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีโครงกระดูกมนุษย์โบราณคู่กับสุนัขอายุ 1,400 ปี ปรางค์สองพี่น้อง ทับหลังภาพจำหลักพระอุมามเหศวร ปรางค์ศรีเทพ และ โบราณสถานเขาคลังนอก

 

พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลมาก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นอุทยานที่มีโบราณสถานที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นว่าพุทธกับพราหมณ์อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน สิ่งเหล่านี้เราควรนำเสนอให้โลกเห็นเราจะทำการขุดค้นบูรณะ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางเอกสาร เพื่อนำเสนอเข้าไปบรรจุในบัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโก คิดว่าในราวปีหน้าคงจะมีการเสนอ ส่วนแผนการขุดค้นและพัฒนาคงจะทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ คงไม่มีวันเสร็จ เพื่อให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่าราวประมาณเดือนมีนาคม 2561 จะเสนอขึ้นบัญชีรายชื่อ ตอนนี้อยู่ระหว่างทำหลักฐานต่าง ๆ และต้องผ่านขั้นตอนหรือผ่านคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการไทยก่อน ระหว่างนี้จะต้องมีการศึกษาทางวิชาการรวมทั้งต้องนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาทำ แม้แต่หินดินอิฐต้องมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ หรือ กำหนดอายุให้ได้ ต้องขอบคุณกรมศิลปากรที่ดูแลรักษาพื้นที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี อยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมหรือทุกเรื่องที่เป็นประเพณี และ ช่วยกันเผยแพร่ความเป็นไทย นำเสนอให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้รู้จัก

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ คำว่า "ศรีเทพ" นั้นเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2447 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยปัจจุบัน เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรตามลำดับ ซึ่งรวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้งประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการ ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก และมีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนเท่าถึงปัจจุบัน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นพื้นที่ในส่วนเมืองโบราณศรีเทพ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,889 ไร่ ส่วนที่สองเป็นพื้นที่เมืองนอกมีพื้นที่ประมาณ 1,589 ไร่

หน้าแรก » ภูมิภาค