วันอังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 15:34 น.

ภูมิภาค

ชวนชมหมอกสวยไหว้พระพุทธรูปปางเปิดโลก

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 18.32 น.

ชวนชมหมอกสวยไหว้พระพุทธรูปปางเปิดโลก

 

 

 


 

 

วัดพุทธาวาสภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป "ปางเปิดโลก" ขึ้นประดิษฐาน ประตูเมฆาสวรรค์  บนยอดเขาภูสิงห์  พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา "ธรรมะคลายทุกข์"  จากพระนักเทศก์ชื่อดัง ร่วมเจริญกรรมฐานปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลด้วยตนเอง  19-20 มีนาคมนี้  พร้อมเชิญชวนชมธรรมชาติยามเช้าท่ามกลางหมอกหนาและทัศนียภาพที่สวยงามจากยอดเขาภูสิงห์

 

 

 

 

วันที่ 19 พ.ค. 59 ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณอำเภอสหัสขันธ์ - ประธานคณะสงฆ์วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19-20 พ.ค. 60 นี้ ทางวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ได้กำหนดจัดงานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป "ปางเปิดโลก" ขึ้นประดิษฐาน ที่ประตูเมฆาสวรรค์ บริเวณบันไดสวรรค์ ยอดเขาภูสิงห์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว รวมทั้งได้เข้าร่วมบวชชีพราหมณ์ เจริญกรรมฐานและรับฟังพระธรรมเทศนา "ธรรมะคลายทุกข์ โดยพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร พระมหาอนันต์ ปญฺญนนฺโท วัดป่าคลองสมบุรณ์ จ.ชัยภูมิ พระมหาวิเชียร วชิราลงฺกาโร อุทธยานธรรมภูฝ้าย จ.ศรีสะเกษ และพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุบ้านธรรมะภูสิงห์ โดยพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก ขึ้นประดิษฐานบนประตูเมฆาสวรรค์ ในวันที่ 20 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น.

 

 

"นอกเหนือจากความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี  ที่ถือเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกครั้งสำคัญของอำเภอสหัสขันธ์  โดยเฉพาะที่บริเวณยออดเขาภูสิงห์  จากปี พ.ศ.2511  ในการพุทธาภิเษกพระพรหมภูมิปาโล  พระพุทธรูปปางมารวิชัย รูปทรงสมส่วน สวยงาม  ก็ไม่จัดพิธีสมโภชหรือการอัญเชิญพระพุทธรูปใด ๆ มาประดิษฐานอีกเลย เป็นเวลานานถึง 49 ปี มาแล้ว  ทั้งนี้ในการพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกขึ้นประดิษฐานประตูเมฆาสวรรค์ จึงถือเป็นการสมโภชครั้งสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวพุทธจะได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้  โดยประตูเมฆาสวรรค์ เกิดจากแรงศรัทธาชาวบ้านที่มีจิตใจอันเป็นกุศลร่วมก่อสร้างขึ้นมาทั้งการลงแรง และกำลังทรัพย์  โดยหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้พุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

 

 

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อยู่บนยอดเขาภูสิงห์  ที่เป็นภูเขาสูงสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอ.สหัสขันธ์ได้โดยรอบ  มองเห็นทัศนียภาพระยะไกลทั้งภูกุ้มข้าว ภูค่าว  และแนวเขตเขื่อนลำปาว  โดยในแต่ละปีนอกเหนือจากเป็นศาสนสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์  นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาในทุกวันพระแล้ว  บนยอดเขาภูสิงห์ยังได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดยในแต่ละปีมีประชาชนเดินทางขึ้นบันไดสวรรค์ และทางรถยนต์ ขึ้นสู่ยอดเขาภูสิงห์จำนวนมาก การสร้างบันไดสวรรค์  ประตูเมฆาสวรรค์ และการอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก นั้นเพื่อให้เป็นศาสนาสถานในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ตามพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางเปิดโลกยังเป็นพุทธประวัติที่สำคัญของพุทธองค์ เมื่อครั้งอดีตกาลในคราวที่ พระสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดา ครบกำหนด 3 เดือน  จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์   พระพุทธองค์ทรงทำโลกวิวรณปาฏิหาริย์ คือ ทรงเปิดโลกทั้ง 3 อันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษยโลก ให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธานุภาพ เหล่าเทวดาในสวรรค์มองเห็นมนุษย์และสัตว์นรก มนุษย์มองเห็นเทวดาและสัตว์นรก สัตว์นรกมองเห็นมนุษย์และเทวดา แล้วจึงเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่ลังกัสนคร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ที่เป็นวันออกพรรษาที่จะมีการตักบาตรเทโวโรหณะ

 

 

ทั้งนี้สภาพอากาศที่บริเวณยอดเขาภูสิงห์มีความสวยงามอย่างมาก  โดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่จะมีหมอกหนาปกคลุมทั่วบริเวณ  และยังสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของ อ.สหัสขันธ์ได้รอบทิศ ซึ่งทางวัดได้เปิดโอกาสให้ญาติธรรมได้เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนยอดเขาภูสิงห์  กราบขอพรพระพรหมภูมิปาโล และชมธรรมชาติที่สวยงามได้ตลอดเวลา

หน้าแรก » ภูมิภาค