วันพุธ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 14:14 น.

ภูมิภาค

ชาวบ้านน้ำไผ่บุกร้องผู้ว่าฯค้านทำเหมืองแร่ทองแดง

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 17.46 น.

ชาวบ้านน้ำไผ่บุกร้องผู้ว่าฯค้านทำเหมืองแร่ทองแดง

 

วันนี้ (17 ก.ค.60) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.อ.ประสิษฐ์พงศ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อต.(ท.) นางสาวภารตี กระจ่างยุทธ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้แทน ผบ.มทบ.35 รับหนังสือร้องเรียนและประชุมชี้สร้างความเข้าใจกับกลุ่มราษฎร หมู่ที่ 5 บ.ห้วยเนียม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นำโดยนายคงเดช เชื้อเมืองพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ และราษฎรประมาณ 100 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กรณีคัดค้านไม่เห็นด้วยในการขอสัมปทานทำเหมืองแร่ทองแดง ของ บริษัท นำโชค ไมนิ่ง จำกัด ยื่นคำขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่ทองแดง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจดทะเบียนเป็นคำขอที่ 2/2560 มีเนื้อที่ 124 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด

 

ร้องค

 

 

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรว่า ประกาศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการทำเหมืองแร่ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อมีผู้ยื่นคำขอพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อขอความเห็นชอบ และดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ยังมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการ หากประชาชนไม่เห็นชอบ ก็ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ราษฎรเมื่อได้รับทราบและเข้าใจดีแล้ว จากนั้นตัวแทนราษฎรได้ยื่นหนังสือคัดค้านให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และแยกย้ายกลับ

หน้าแรก » ภูมิภาค