วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:32 น.

ภูมิภาค

แกร่งไม่แพ้ชาย!ทหารพรานหญิงคืนความสงบสุขภาคใต้

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 15.02 น.

 

แกร่งไม่แพ้ชาย!ทหารพรานหญิงคืนความสงบสุขภาคใต้
 

 

 

กองทัพเรือ สุดภาคภูมิใจแทนประเทศชาติ อาสาสมัครทหารพรานหญิง นาวิกโยธิน ไม่เกรงแม้ความตาย พร้อมร่วมหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ รักษาอธิปไตยของชาติ คืนความสงบสุขพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 ก.ย.60 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ที่จะทำการเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งปกติ ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมมอบวัตถุมงคลพระผงสมเด็จพระพุฒจารย์โต พรหมรังสี รุ่น โชคลาภ พูนทวี มั่งมีศรีสุข เพื่อคุ้มภัยและเกิดเป็นสิริมงคล โดยมี นายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติส่งกำลังไปปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ 

 

สืบเนื่อง หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน ได้กำหนดผลัดเปลี่ยนกำลังพลประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จะครบวาระในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในวันที่ 30 ก.ย.60 มีหน่วยที่ต้องเข้าผลัดเปลี่ยนจำนวน 12 หน่วย รวม 1,083 คน ประกอบด้วย กรมทหารพรานนาวิกโยธิน ,กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ,กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน ,กองพันแพทย์ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ,หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ,กรมสรรพาวุธทหารเรือ ,หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ,กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ,กรมการขนส่งทหารเรือ ,กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ,กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 3 กรมสารวัตรทหารเรือ

 

 

 

 

 

 

 

พลเรือเอก ณะ ได้กล่าวแสดงการของคุณทหารทุกนาย ที่ได้ร่วมสละแรงกาย  แรงใจ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินให้เกิดความสงบสุข ขอให้ทหารทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท มีความรักสามัคคี เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา สานภารกิจให้สำเร็จลุล่วงปลอดภัย กลับสู่หน่วยที่ตั้งทุกนาย

 

และนับเป็นความน่ายินดียิ่งที่ในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการส่งอาสาสมัครทหารพรานหญิง นาวิกโยธิน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมในภารกิจรักษาความสงบ และอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทหารพรานหญิงทุกคน ต่างได้ผ่านการฝึกฝน มีการเตรียมความพร้อมที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านองค์บุคคล และยุทโธปกรณ์ มาเป็นอย่างดี ตลอดจน การมีมวลชนสัมพันธ์ที่จะเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความปรองดอง ระหว่างทหารกับประชาชน และนับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งแก่กองทัพเรือ และประเทศชาติ ที่ทหารพรานหญิงเหล่านี้ ต่างไม่เกรงกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้า พร้อมใจที่จะร่วมสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องผืนแผ่นดินให้สงบสุข

หน้าแรก » ภูมิภาค