วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 05:57 น.

ภูมิภาค

มท.2 เปิด “อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 21.39 น.

มท.2 เปิด “อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม

 

วันนี้ (14 ก.ย. 60) นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมเป็นประธานเปิดงาน “อุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ท่าน ได้พระราชทานโครงการพระราชดำรินี้แก่ชาวจังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยแก้ปัญหาในฤดูน้ำหลาก สามารถใช้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การประมง ตลอดจนได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอ่างทองจวบจนปัจจุบันนี้ โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

 

 

รมช.มหาดไทย กล่าวชื่นชมชาวจังหวัดอ่างทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ที่ได้บูรณาการทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ร่วมมือร่วมใจปรับปรุงโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นที่สวยงาม รวมทั้งได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งจากความร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ทุกคนต่างรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน และเกิดความรู้สึกหวงแหน รวมทั้งจะได้ร่วมกันดูแลรักษาอุทยานสวรรค์แห่งนี้ให้เกิดความสวยงามยั่งยืนตลอดไป

 

 

สำหรับการจัดงาน “อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น” จ.อ่างทอง เป็นกิจกรรมสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก งานจัดระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -20.30 น. มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งเรือ, การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP, ตลาดย้อนยุค, ดนตรีในสวน, การประกวดออกกำลังกายแอโรบิค, ฮูล่าฮูป, รำวงย้อนยุค และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งกิจกรรมปั่นกินลมชมวิวอุทยานสวรรค์ฯ เป็นต้น รวมทั้งในปีนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมมอบต้นดาวเรืองให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน จำนวน 9,999 ต้นอีกด้วย