วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:22 น.

ภูมิภาค

พระเณรบนดอยเดินธุดงค์ถวาย"ในหลวงร.9"

วันจันทร์ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 19.13 น.

พระเณรบนดอยเดินธุดงค์ถวาย"ในหลวงร.9" 

ภายใต้การดูแลของทีมงานธรรมะห่มดอย พร้อมสร้างอาคารวิปัสสนาศาลาทำบุญหอฉัน 


ตามที่ทีมงานธรรมะห่มดอย โครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา พระอารามหลวง โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม  ได้จัดบรรพชาอุปสมบท พุทธศาสนิกชนบนพื้นที่สูงเป็นประจำทุกปี ในช่วงเข้าพรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว ได้จัดการเดินเดินธุดงค์ธรรมะห่มดอยปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เป็นปีที่ 3  โดยตั้งเป้าหมายรับสมัครพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมเดินธุดงค์ธรรมะห่มดอยจำนวน 200 รูป และจะเริ่มเดินในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 นี้


การออกเดินธุดงค์ธรรมะห่มดอยในปีนี้จะออกเดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ คือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก และเชียงใหม่ เป็นการนำเอาธงธรรมจักรสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา เปรียบดั่งกงล้อแห่งธรรม ได้หมุนและโบกสะบัดบนสันดอย เป็นการฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรในโครงการพระธรรมจาริก ให้มีอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนเผ่าต่างๆบนดอย และอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น ยังเป็นการฝึกให้พระภิกษุสามเณรรักในความสงบ ฝึกข้อปฏิบัติในการออกธุดงควัตร ฝึกการปฏิบัติธรรม ให้มีความอดทน มีความเพียรพยายาม และมีอุดมการณ์อยากบวชช่วยงานพระพุทธศาสนา อุทิศชีวิตเพื่อการเผยแผ่ธรรมะบนดอยในอนาคต


พระดร.อรุณเมธี พุทฺธิภัทโท หนึ่งในทีมงานธรรมะห่มดอย(เฟซบุ๊กพระดร.อรุณเมธี พ. พุทธิภัทโท) ได้เปิดเผยว่า การจัดเดินธุดงค์ธรรมะห่มดอยผ่านมาแล้ว 2 ปี ชุดกลดธุดงค์ส่วนมากเราถวายเป็นการส่วนตัวกับท่านไปเลย และอุปกรณ์บางอย่างก็ชำรุด จึงมีการบอกบุญชุดกลดธุดงค์เพื่อถวายพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย ปีนี้ทางทีมงานธรรมะห่มดอยจึงมีความจำเป็นต้องใช้ ชุดกลดธุดงค์ จำนวน 200 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ย่ามชุดธุดงค์ ร่มกลด มุ้งคิมหันต์ เชือก ผ้าปูพื้น ผ้ากันฝน ขาบาตร กาต้มน้ำ และกระติ๊กน้ำ ชุดละ 1,500 บาท จึงจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญตามกำลังศรัทธา


"การออกเดินธุดงควัตร เป็นข้อควรปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในร่มพระพุทธศาสนาควรที่จะปฏิบัติเพราะเป็นแนวทางแห่งการปลีกตนเองออกไปสู่ความสงบ ขัดเกลากิเลสในจิตใจตนเอง ในการออกเดินธุดงค์นั้นยังประโยชน์ตนและประโยชน์แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย คือ เป็นการไปฝึกฝนตนเองเองให้มีความอดทน มีความเพียรพยายาม เพื่อค้นหาความสงบในจิตใจ เพื่อมรรคผลนิพพาน และยังเป็นการไปประกาศธรรมะของพระพุทธศาสนาให้ผู้คนทั้งหลายได้สัมผัส" พระดร.อรุณเมธี กล่าวและว่า


เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้สร้างบุญเป็นเจ้าภาพชุดกลดธุดงค์ถวายแก่พระภิกษุสามเณร ช่วยกันส่งเสริมให้พระเณร ปลีกวิเวกแสวงหาความสงบ ขัดเกลากิเลสในจิตใจ เพื่อการรู้แจ้งในสัจธรรม มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของสมณะ ให้ตื่นรู้ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า การได้สร้างบุญกับผู้แสวงหาความสงบ ปลีกวิเวกประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมเป็นอานิสงส์แก่ผู้อุปถัมภ์ สนับสนุน


พร้อมกันนี้ทีมงานธรรมะห่มดอย ยังได้ดำเนินการสร้างอาคารวิปัสสนา สถานปฏิบัติธรรมบนดอย รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตอนนี้ช่างได้ปูพื้นไม้ไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อช่างปูไม้แป้นพื้นจนหมดแล้วค่อยไสหน้าไม้ให้เรียบทีหลัง นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างศาลาทำบุญ หอฉัน และรองรับพระสงฆ์เถระ ที่อาศรมพระธรรมจาริกบ้านทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนพี่น้องกะเหรี่ยง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ทำพิธีถวายแก่หมู่สงฆ์ไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ โดยมีพระครูปัญญาสังฆการตัวแทนคณะพระธรรมจาริก เดินทางขึ้นดอยไปถวายไว้ในพระพุทธศาสนา

หน้าแรก » ภูมิภาค