วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 06:54 น.

ภูมิภาค

ผู้แทนรบ.เป็นสักขีหนุนสร้างพุทธมณฑลปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 18.22 น.

ผู้แทนรบ.เป็นสักขีหนุนสร้างพุทธมณฑลปัตตานี 

 

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมฟังความคิดเห็นจากชาวปัตตานี เสียงส่วนใหญ่หนุนสร้าง "พุทธมณฑลปัตตานี"  หวังเป็นพื้นที่สร้าง "สันติภาพ-ปรองดอง" ระหว่างศาสนา

 

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ได้รายงานว่า ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตปัตตานี  พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี และคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี รวม 43 รูป พร้อมด้วยชาวไทยพุทธ จำนวนทั้งสิ้น 244 คน  เข้าร่วมประชุมสรุปเตรียมการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดปัตตานี ในประเด็นการเลือกพื้นที่ การออกแบบ และการก่อตั้งมูลนิธิ


ทั่งนี้ได้ใช้วิธีการ ลงมติจากผู้ออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 224 คน มีผู้เห็นด้วย  214 คน ไม่เห็นด้วย  9 คน และงดออกเสียง 1 คน โดยกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินข้าง มจร วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธ ทั้งในจังหวัดปัตตานี ทั่วประเทศและทั่วโลก  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับพี่น้องจากศาสนิกชนอื่น เพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

พร้อมกันนี้วันที่ 15 ต.ค.2560 ที่วัดนิโรธสังฆารา อ.เมือง จ.ยะลา จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค