วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:23 น.

ภูมิภาค

"เมืองกรุงเก่า" อ่วมแน่ ! "เจ้าพระยา-ป่าสัก"ทะลักท่วม

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 19.16 น.

"เมืองกรุงเก่า" อ่วมแน่ ! "เจ้าพระยา-ป่าสัก"ทะลักท่วม

 

วันนี้ 12 ต.ค.60 ที่บริเวณถนนอู่ทอง หน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการ สร้างแนวคันดินเพื่อป้องกันน้ำที่กำลังจะล้นตลิ่งเข้าสู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยขณะนี้ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าแนวถนน 40 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ทางเทศบาลฯ จึงเร่งปั้นคันดินขนาดฐานกว้าง 3.7 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 1.5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักข้ามเข้าสู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่มีโบราณสถานและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางเทศบาลเร่งดำเนินการสร้างคันดินเพื่อป้องกันน้ำเข้าเกาะเมือง โดยเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้ โดยจุดที่ทำคันดินนี้คือจุดต่ำสุดของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยจะใช้เวลา 2 วัน จะสร้างคันดินเสร็จสิ้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจราจร

 

ขณะเดียวกันกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้แจ้งเตือนผู้ขับขี่เรือ หรือยานพาหนะทางน้ำขนาดเล็กทั้งแจ็สสกี้ หรือ สกูตเตอร์ ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและใช้ความเร็วให้เหมาะสม พร้อมกับกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในช่วงระดับน้ำสูงกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นเหตุให้ประชาชนที่ปลูกสร้างที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำและลำคลอง ได้รับความผลกระทบจากคลื่นน้ำของเรือต่างๆ ที่สัญจรไปมา นอกจากนี้ ยังกำชับให้เฝ้าระวัง ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำ และเส้นทางคมนาคมที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำอย่างเคร่งครัด

 

หน้าแรก » ภูมิภาค