วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:39 น.

ภูมิภาค

หมู่บ้านช่อสะอาดบำเพ็ญกุศลถวายในหลวงร.9

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 16.03 น.

หมู่บ้านช่อสะอาดบำเพ็ญกุศลถวายในหลวงร.9 
บ้านท่าคอยนางเตรียมจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายระหว่าง 24-29 ตุลาคมนี้

 

วันที่ 13 ต.ค.2560 พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดี มจร ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เปิดเผยว่า บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาด ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น ได้ร่วมกันบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลถวาย ในโอกาสครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


"ทั้งนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียนได้ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งการปลูกต้นไม้ การความสะอาดถนนหนทางในหมู่บ้าน วัดวาอาราม และโรงเรียน และร่วมพลังแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และตั้งมั่นในสุจริตธรรม เพื่อสร้างความไว้วางใจในชุมชน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป"  พระมหาหรรษา กล่าวและว่า


ขณะเดียวกัน วัด โรงเรียน บ้านท่าคอยนาง กำลังเตรียมความพร้อมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และศึกษาดูงาน ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มจร ระหว่าง 24-29 ตุลาคม 2560

หน้าแรก » ภูมิภาค