วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:23 น.

ภูมิภาค

ชาวกุยบุรีร่วมบวงสรวงตอไม้จันทร์หอมกลางป่า

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 17.27 น.

 

ชาวกุยบุรีร่วมบวงสรวงตอไม้จันทร์หอมกลางป่า

 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 60 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงบูชาตอไม้จันทร์หอมครบ 1 ปีของการเชิญไม้จันทร์หอมที่ยืนต้นตายไปประกอบพิธีจัดทำพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวกุยบุรีกว่า 500 คนร่วมยืนสงบนิ่งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที

 

 

 

 

จากนั้นได้นำขับร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง และเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนวางดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงาม และการกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน มีการแหล่ความสำคัญของไม้จันทร์หอมของศิลปินพื้นบ้านที่บริเวณสวนป่าชุมชน โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ แปลงที่ 1 หมู่ 9 บ้านย่านซื่อ  ต.หาดขาม อ.กุยบุรี

 

 

 

 

ซึ่งเป็นตอไม้จันทร์หอมที่ยืนต้นตายและสำนักพระราชวังได้กำหนดให้นำไม้จันทร์หอมจากป่ากุยบุรีนำไปจัดสร้างพระโกศเพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช พระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ซึ่งชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างสำนึกในความสำคัญจึงประกอบพิธีบวงสรวงบูชาเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตอบแทนธรรมชาติที่ก่อกำเนิดพันธุ์ไม้มงคลนี้มาใช้ในพระราชพิธีสำคัญของชาติ.

หน้าแรก » ภูมิภาค