วันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 00:12 น.

ประชาสัมพันธ์

พช.นำคณะเยี่ยมกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี OTOP ระดับ 5 ดาว

นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี OTOP ระดับ 5 ดาว และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยทีมงาน พช. นำเยี่ยมชม พร้อมกันนี้คณะนายณรงค์ร่วมกับนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมทีมงาน พช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง โดยใช้งบประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่บ้านละ 500,000 บาท รวม 4 หมู่บ้าน

24 เม.ย. 2560