วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 01:48 น.

ประชาสัมพันธ์

ตอบแทนสังคม

5 หนุ่มคนรุ่นใหม่แรง แท็คทีมกันตอบแทนสังคม นำทีมโดย "วรวัฒน์ นาคแนวดี, ภัณฑิล จงจิตรตระกูล, สราวุฒิ ม่วงชู, อภิธัช เสาะการ, ชินพจน์ พินิจทรัพย์สิน" 5 หนุ่มนักธุรกิจในนามกลุ่ม Acmeinvestor ร่วมกันทำกิจกรรมล่าสุด "Acme Vampire's Day" การรวมตัวของสมาชิกเพียงส่วนหนึ่ง กว่า 2,000 ชีวิต

26 มี.ค. 2560