วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:42 น.

ประชาสัมพันธ์

วิริยะฯร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 12.23 น.

วิริยะฯร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบของที่ระลึก จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” พร้อมกันนี้ กลุ่มวิริยะจิตอาสา ยังได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงร่วมออกบูธกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ประชาชนที่กำลังรอขึ้นรถเดินทางได้ร่วมสนุกอีกด้วย ณ สถานีขนส่งหมอชิต บริเวณอาคารผู้โดยสารภาคกลาง ชั้น 1 สำหรับกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุดังกล่าว บริษัท ฯ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัทขนส่ง จำกัด และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องอันตรายจากการเมาแล้วขับ ตลอดจนกำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน โดยเข้มงวดกวดขันพนักงานขับขี่รถโดยสารสาธารณะต้องปลอดจากแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ” หรือ“ประกันภัย 100” มาจำหน่ายภายในงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุด้วยเบี้ยประกันภัยราคาถูกเพียง 100 บาทต่อปี ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์