วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 02:52 น.

ประชาสัมพันธ์

โฮมโปรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561, 14.22 น.

โฮมโปรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

 

นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากรของ โฮมโปร และบริษัทฯ ในเครือ เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างยั่งยืน เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานบริษัท พร้อมกับช่วยส่งเสริมการออมให้แก่พนักงาน ให้รู้จักการบริหารการเงินที่ดีขึ้น โดยมี นายนพดล ผิวเกลี้ยง, นายวิชัย อรรฆยากร, นายบุลเสฏฐ์ เฮ็งนิรันดร ร่วมงานด้วย ณ โฮมโปร สำนักงานใหญ่

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์