วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 22:44 น.

ประชาสัมพันธ์

ภริยาเอกอัครราชฑูตจีนอวยพรวันตรุษจีน มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 15.29 น.

ภริยาเอกอัครราชฑูตจีนอวยพรวันตรุษจีน
มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

 

มาดาม พาน  เผิง “ภริยาเอกอัครราชทูต”สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย ณ ห้องรับรองอาคาร 2 ชั้น 4  เนื่องในเทศกาลตรุษจีน และวันปีใหม่จีนที่จะมาถึง พร้อมกันนี้ได้อวยพรให้คณะกรรการฯ, ผู้บริหารงานฯ, พนักงานและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัยทุกท่าน ที่ช่วยเหลืองานสังคมด้วยดีมาโดยตลอด มีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณกำสิน เสรฐภักดี รองประธานกรรมการ, คุณสัก  กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณศิริกุล  โอภาสวงศ์  กรรมการ/เหรัญญิก, คุณจารุรัตน์  คุณัตถานนท์  กรรมการรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค  กรรมการ/รองเหรัญญิก, คุณอร่าม  เอี่ยมสุรีย์  กรรมการ, คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล  กรรมการ, คุณอรัญ  เอี่ยมสุรีย์  ผู้ช่วยกรรมการ, คุณชุติมา  ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการ, “และ”คุณวุฒิชัย  อภิวัฒนกุลชัย  ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวด้วย

 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์