วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 22:44 น.

ประชาสัมพันธ์

ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือกับ ม.ปักกิ่ง เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.)

วันจันทร์ ที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 20.14 น.

ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือกับ ม.ปักกิ่ง  เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.)

 
 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และอาจจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกในอีกไม่นานนี้ ซึ่งประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  
 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างไทย-จีน ให้ยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย -  จีน (วทจ.) Thai - Chinese Leadership Studies (TCL) ด้วยการสนับสนุนจากสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม เพิ่มโอกาส แนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน รวมถึงสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจไทย - จีน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
 
 
หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.)  จัดพิธีเปิดหลักสูตรและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่  30  มกราคม  2561  โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นพ.เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วทจ. และบรรยายพิเศษ  เรื่อง  วัฒนธรรมการให้  หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีน แก่ผู้เข้ารับการศึกษาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น  70  ท่าน  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
 
 
หลักสูตร วทจ. ตอกย้ำความเข้มแข็งด้านจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างเด่นชัดในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านจีนศึกษา  ซึ่งการศึกษาในหลักสูตรได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากร  พร้อมทั้งการศึกษาดูงานอย่างเข้มข้นเจาะลึกทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน  การจัดหลักสูตรนี้ได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อ และอำนวยความสะดวกการใช้สถานที่ศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นอย่างดียิ่งจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  กำหนดการศึกษารุ่นที่  1  เริ่มตั้งแต่วันที่  30  มกราคม ถึง  12  มิถุนายน  2561 อบรมทุกวันอังคาร เวลา 14.00 - 17.30 น.

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์