วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 17:54 น.

ประชาสัมพันธ์

“โฮมโปร” เปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

วันอังคาร ที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 11.22 น.

“โฮมโปร” เปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

 

นายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมเปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น” นำร่อง ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ เพื่อส่งเสริมช่องทางการสร้างรายได้สำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งสินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปต่างๆ รวมไปถึงอาหารท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล  ณ  ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจเมื่อเร็ว ๆ นี้

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์