วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:16 น.

ประชาสัมพันธ์

วันปกรณ์ ๖๑

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 14.10 น.

วันปกรณ์ ๖๑

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันปกรณ์ ๖๑ โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมยินดีและยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์