วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:37 น.

ประชาสัมพันธ์

GHB Symphony Meeting 2018 : Stand for Home

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 13.41 น.

GHB Symphony Meeting 2018 : Stand for Home

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมงาน GHB Symphony Meeting 2018 : Stand for Home ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ประจำปี 2561 รวมถึงนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และโครงการสำคัญให้พนักงานได้รับทราบ เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน : Stand for Home และเป็นธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์