วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 09:17 น.

ประชาสัมพันธ์

วปอ.59 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 15.52 น.

วปอ.59 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

 

สู่สุคติ : วปอ.59 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญช่วย ผูกพันธุ์ มารดาพลโทชัยวิน ผูกพันธุ์ โดยมี พล.ร.ท.สุชา เคี่ยมทองคำ,พล.ท.มล.กุลชาติ  ดิศกุล,อายุตม์ สินธพพันธุ์,พจมาน รัตนศรีทอง,ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล,ทักษิณ บุญต่อ,เจิมพล ภูมิตระกูล,วิสาร ฉันท์เศรษฐ์,ประยุทธ เพชรคุณ,พล.ต.คมกฤช พลพิลา,พล.ต.วัฒนะ พลจันทร์,พล.ต.สงคราม ขุมทอง,ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์,พล.อ.ต.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ,พล.อ.ต.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ,พล.ท.ณภัทร สุขจิตต์และดร.อธิโชค วินทกร ร่วมด้วยที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด เมื่อวันก่อน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์