วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 10:04 น.

ประชาสัมพันธ์

มอบทุนแข่งขันคณิตศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 11.17 น.

มอบทุนแข่งขันคณิตศาสตร์

           

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน "การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560" ซึ่งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์จัดขึ้น โดยวิริยะประกันภัยให้การสนับสนุนทั้งการจัดพิธีมอบรางวัลและสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 311,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงประทานพระอนุญาตให้สมาคมมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์