วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 22:25 น.

ประชาสัมพันธ์

สินมั่นคงฯมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 14.31 น.

สินมั่นคงฯมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ

 

 

คุณกัญญา ศรีเกื้อ ผู้จัดการเขตการตลาดภาคกลาง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับโรงเรียนธรรมิกวิทยา (โรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปดัดแปลงเป็นสื่อการเรียนการสอน และจัดทำสมุดอักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์