วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 03:04 น.

ประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวและกีฬาเชียงรายจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 20.48 น.

การท่องเที่ยวและกีฬาเชียงรายจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน

 

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมเปิดประตูเชื่อมโยงท่องเที่ยว ASEAN จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “คนพันธุ์อึดใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์” อ.ขุนตาล หวังดึงนักท่องเที่ยวในช่วง Low Season

 

 

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายยังมีปัญหาช่วงฤดูการท่องเที่ยวสั้น โดยมีฤดูการท่องเที่ยวปีละ 5 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ยังขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และขาดการเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงปัญหาจากนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางผ่านเส้นทาง R3a อ.เชียงของ ในเชิงรุก-รับ ทางจังหวัดเชียงรายยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และสื่อ เครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ จึงได้ดำเนินโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติ โดยการรองรับกระแส (Trend) การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว จึงได้มีการขับเคลื่อนขบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนร่วมกัน

 

 

นายเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง Low Season และเพื่อให้เป็นไปตามนโนบายการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรม Chiang Rai Adventure ภายใต้โครงการปิดตาเปิดใจ สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน (Chiang Rai Destination) เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ จึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน“คนพันธุ์อึดใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์” ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงราย กลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว (Chiang Rai Destination) 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้สามารถมีฤดูการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 3.นำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือก สู่กลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น และ 4.เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน

 

 

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายระบุว่า สำหรับเส้นทางกว่า 7 กิโลเมตร ในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของนักปั่น เนื่องจากดอยพญาพิภักดิ์เป็นยอดภูเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม และถนนมีความสูงชันที่สุดในเชียงราย โดยบนยอดดอยสามารถมองเห็นทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงฤดูหนาวทางทิศตะวันออก และในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้า และผาตั้งได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถชมความสวยงามของแม่น้ำอิงได้ทางทิศตะวันตก ในราวเดือนกุมภาพันธ์ดอกเสี้ยวจะบานทั่วทั้งดอย ในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสอากาศที่เย็นสบาย อากาศบริสุทธิ์ มีเมฆหมอกลอยผ่าน สร้างความประทับใจให้กับนักปั่นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้หลังจากเข้าเส้นชัยนักปั่นยังได้กราบรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งประดิษฐาน ณ วนอุทยานพญาพิภักดิ์อีกด้วย

 

 

]“ตอนนี้กระแสของกิจกรรมด้านกีฬา โดยเฉพาะการวิ่ง การปั่นจักรยานกำลังได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นอย่างมาก ในทุกๆ ครั้งที่มีการจัดกิจกรรมวิ่ง หรือ ปั่น จะมีคนเข้าร่วมจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเริ่มหันมาใส่ใจและรักในสุขภาพ นับเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งทำให้ส่งผลดีต่อภาพรวมในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะนอกเหนือจากคนในพื้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว คนจากต่างจังหวัดก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 30-40 โดยคนเหล่านี้ก็คือนักท่องเที่ยว เพราะหลังจากวิ่งหรือปั่นเสร็จพวกเขาก็กินเที่ยวในจังหวัดนั้นต่อ บางคนมาเป็นครอบครัว บางคนมาเป็นกลุ่มเพื่อนๆ ทำให้ภาพของการท่องเที่ยวคึกคักขึ้น และยิ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่น่าเที่ยว มีสถานที่เที่ยวเยอะทั้งทางศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น อาหารต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นทุกปี”

 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์