วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 03:21 น.

ประชาสัมพันธ์

การสร้างความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561, 16.20 น.

การสร้างความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. และนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ “การเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงและการส่งเสริมการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดชลบุรี” โดยมีนายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ อพท.3 กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 ราย ณ ห้องประชุม Marine Ballroom โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เพื่อหาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองพัทยามีแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานจนสามารถสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบที่มีความปลอดภัย รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ตามมาตรา 38  แนวทางการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ และ การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ อุ่นใจ เกิดความประทับใจในการท่องเที่ยว และกลับมาท่องเที่ยวใหม่ อันเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์