วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 22:33 น.

ประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย

วันพุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561, 16.30 น.

ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย

 

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารของภาคธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาระบบประกันภัยไทย ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์