วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 11:39 น.

ประชาสัมพันธ์

อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 12.45 น.

อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

 

อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหารบริษัท ป.เคมีเทค จำกัด และคณะสุทยา สมศรี , ภัทรพร พิชยานนท์ , พิชิต ว่องเศรษฐชัย , ไพบูลย์ อารีย์ประชาภิรมย์ , ปราณี นิเวชพงศ์ศักดิ์ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในการปลูกป่าชายเลน จัดทำปะการังเทียม และปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ โดยมี โสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมด้วยที่เกาะมันใน ระยอง เมื่อวันก่อน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์