วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:04 น.

ประชาสัมพันธ์

เชิญฟังเสวนา “ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ”

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 18.31 น.

เชิญฟังเสวนา “ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ”

 

ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง“ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ” จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พบกับ 4 ผู้ร่วมเสวนาที่คลุกคลีกับฟิล์มกระจกและภาพเก่า ได้แก่ คุณนิติกร กรัยวิเชียร  คุณอรรถดา คอมันตร์   คุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์  และ  คุณลุพธ์ อุตมะ โดยทั้ง 4 ท่านนี้จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะนักสะสม นักค้นคว้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฟิล์มกระจก และภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกทั้งที่มีอยู่ในไทยและในต่างประเทศ โดยมี คุณเอนก นาวิกมูล ผู้เป็นนักข่าวสารคดี นักค้นคว้า นักเก็บของเก่า และผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ลงทะเบียนได้ที่ www.thaiglassnegative.com