วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 05:38 น.

ประชาสัมพันธ์

รมว.พม. เข้าตรวจเยี่ยมกรม ผส.

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 12.26 น.

รมว.พม. เข้าตรวจเยี่ยมกรม ผส.

 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ปลัดกระทรวง พม. ตรวจเยี่ยมกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจในภาพรวมของผู้สูงอายุ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นผู้นำบรรยายสรุป จากนั้น มอบนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจด้านผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม โซน B ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์