วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 21:43 น.

ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมเปิดตัวเพจ “จ.ป.ขุนพลศึกเปลี่ยนประเทศ”

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561, 19.38 น.

เชิญร่วมเปิดตัวเพจ “จ.ป.ขุนพลศึกเปลี่ยนประเทศ”

 

สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน โดยคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” ได้ดำเนินการจัดทำเพจ “จ.ป. ขุนพลศึก เปลี่ยนประเทศ” ซึ่งมีเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์สังคม และต้องการให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศร่วมกัน ทั้งปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมเปิดตัวเพจ “จ.ป. ขุนพลศึก เปลี่ยนประเทศ” ในวันที่ 15 กันยายนนี้ ณ อาคาร เลอ คองคอร์ท (โซนสำนักงาน) ชั้น 16 เวลา 15.30 – 17.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และช่วยกันผลักดันให้เกิดจุดเปลี่ยนประเทศ