วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:08 น.

ประชาสัมพันธ์

"ป่อเต็กตึ๊ง"มอบข้าวสารให้กรุงเทพมหานคร 700 กระสอบ

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 15.07 น.
"ป่อเต็กตึ๊ง"มอบข้าวสารให้กรุงเทพมหานคร 700 กระสอบ  
 
 
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการฯ มอบข้าวสารให้แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  ผ่านนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
โดยมีคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย  ผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ร่วมมอบ  ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า  
 
 
    ดร.สุทัศน์  เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการฯ กล่าวว่า “ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผ่านงานด้านสังคมสงเคราะห์และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ มีหน่วยงานในเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน หัวเฉียว 
 
 
ในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบข้าวสารซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องของงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ผ่านท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 กระสอบ(สี่ร้อยสามสิบเจ็ดกระสอบ) และแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกจำนวน  263 กระสอบ(สองร้อยหกสิบสามกระสอบ)” พร้อมกล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์