วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:05 น.

ประชาสัมพันธ์

กทท.เตรียมจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 17.18 น.

กทท.เตรียมจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

         

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) แจ้งว่าจะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 13ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.30 น. ที่อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการเผชิญเหตุ และเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายกระทรวงแรงงาน เรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย พ.ศ.2555 หมวด๘ การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยจะต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละ1ครั้ง จึงมีความจำเป็นต้องทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์