วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:51 น.

ประชาสัมพันธ์

ปลัดสธ.ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาธิบาลทางการแพทย์

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 17.12 น.

ปลัดสธ.ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาธิบาลทางการแพทย์


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับนายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาธิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่7(ปธพ.7) โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ,เทวินทร์ วงศ์วานิช,สิริเกศ จิรกิติ, พล.ต.ต.พญ.พรเพ็ญ บุนนาค,นพ.กมิล ปั้นประสงค์,พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ,นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์,วารี รัตน์ เลิศนที,วราภรณ์ วีระภุชงค์,พล.อ.รุจ กสิวุฒิ,นันทนา มธุรสตระกูล,พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ,เนพ.กษม เวชสุทธานนท์,พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอกและชฎารัตน์ สมทอง ร่วมศึกษาดูงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์