วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19:13 น.

ประชาสัมพันธ์

เปิดตัวแอปพลิเคชันปฏิทินเพาะปลูกข้าวรายแรกของไทย

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 08.07 น.


เปิดตัวแอปพลิเคชันปฏิทินเพาะปลูกข้าวรายแรกของไทย

 

 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)นำโดย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย)และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)  พัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธี KUBOTA (Agri) Solutions รายแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “KAS Crop Calendar application” เพื่อการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ณ อาคาร NECTEC อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย