วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:20 น.

ประชาสัมพันธ์

BEM ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยบูรพา

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, 18.28 น.

BEM ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยบูรพา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา และ University Montpellier 2  ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบรถไฟฟ้า MRT ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (OCC) และโรงซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์