วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 09:28 น.

ประชาสัมพันธ์

จาร์เค็น ผนึกกับจุฬาฯ ร่วมพัฒนา“เก้าอี้ล้อเลื่อนอัจฉริยะ”

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 23.41 น.

 

นายชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยนางศศิวิมล    สินธวณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบตกแต่งภายใน และ นางสาวสิริทร สิทธิวัฒนาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จาร์เค็น จำกัด บริษัทออกแบบชั้นนำของไทย  เข้าร่วมลงนามกับสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬา ฯ  ในสัญญาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี “เก้าอี้ล้อเลื่อนช่วยย้ายตัวจากเตียง”  เพื่อรับสิทธิในการร่วมพัฒนา และผลิตเก้าอี้ล้อเลื่อน เพื่อช่วยย้ายตัวจากเตียงแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไปยังจุดต่างๆ เพื่อประกอบกิจวัตรประจำวันภายในบ้านอย่างสะดวก ง่าย ปลอดภัยมากขึ้น เป็น          ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และ รศ.นวลน้อย บุญวงษ์  ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมคณะวิจัยผู้ประดิษฐ์ผลงานเก้าอี้ล้อเลื่อน ฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย