วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:01 น.

ประชาสัมพันธ์

กรุงศรีสมทบทุนสร้างอาคารใหม่รพ.ศิริราช

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 20.10 น.

 

นายโนริอากิ โกโตะ  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ในการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรแก่ประชาชนทั่วไป  โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้แทนในการรับมอบ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์