วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 12:04 น.

ประชาสัมพันธ์

ไทยประกันร่วมสนับสนุนจัดงาน

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 12.26 น.

ไทยประกันร่วมสนับสนุนจัดงาน

 

 

 นางสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน 2017 KIM WOO BIN FAN MEETING SPOTLIGHT IN THAILAND ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดงาน ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ