วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 09:10 น.

ไทยประกันร่วมสนับสนุนจัดงาน

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 12.26 น.

ไทยประกันร่วมสนับสนุนจัดงาน

 

 

 นางสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน 2017 KIM WOO BIN FAN MEETING SPOTLIGHT IN THAILAND ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดงาน ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ