วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:11 น.

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มเซ็นทรัล น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 18.11 น.

กลุ่มเซ็นทรัล น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

 

 

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม  และมูลนิธิโครงการหลวง จัดพิธีเปิดงาน"ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ"  กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ โดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" ดอกไม้แทนความรัก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พ.ค. เป็นต้นไป ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัลทุกสาขา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา,ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ๑๙ สาขา ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.centralgroup.com  

 

พิธีเปิดโครงการครั้งนี้ นำโดย ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์  ปลัดกรุงเทพมหานคร  มงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม, ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมด้วยฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด,ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ          ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยแขกรับเชิญจิตอาสามากมายให้เกียรติร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในงาน อาทิ            ม.ล. วรารมณ์  ชุมพล, กรองกาญจน์ ชมะนันทน์, นรรจาพร จงควินิต, เจนนิส โสภณพนิช, คริสติน่า เศรษฐบุตร, ณัฏฐ์ธนิน คุณาธนาฒย์, วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์.วิภาวี คอมันตร์, นาขวัญ รายนานนท์, ศุภมาส ลักษณวิศิษฏ์, ณิชชา บุณยากร, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ปุญญาพัฒน์ ถนอมกุล, ปัทมวดี     เสนาณรงค์ เป็นต้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณ The Space ชั้น ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

 

คุณหญิงสุจิตรา จิราธิวัฒน์ มงคลกิติ กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในฐานะประธานที่ปรึกษาในการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พิจารณาร่างหมายกำหนดการพระราชพิธี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙ อีกทั้งในวันดังกล่าว บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ๑๒ ซุ้มสำหรับประชาชนที่สามารถเข้ามาถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ใกล้เคียงสนามหลวง ดังนั้น ในนามของกลุ่มเซ็นทรัล จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง, กระทรวงวัฒนธรรม และ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีผู้ฝึกสอนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เตรียมไว้ให้ ณ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ

 

สำหรับดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" (Daffodil) เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ และทุกครั้งที่เสด็จมาก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำก็คือ "ดอกดารารัตน์" หรือ ดอกแดฟโฟดิล อันเป็นที่มาของความรัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์

 

ดอกไม้ที่มีความหมายสูงค่า "ดอกดารารัตน์" หรือภาษาฝรั่งเรียกว่า "ดอกแดฟโฟดิล" ( Daffodil ) เป็นดอกไม้ของประเทศเมืองหนาว ชื่อภาษาไทยว่า ดอกดารารัตน์ มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ คำว่า "ดารา" หมายถึง "ดวงดาว"นั่นคือ สิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนคำว่า "รัตน์" แปลว่า "แก้ว" คือ สิ่งที่มีค่า ดอกแดฟโฟดิล นิยมใช้มอบให้แก่คนที่รัก เพื่อบอกว่า ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน อีกทั้งยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง อีกทั้งดอกยังมี "สีเหลืองสด" ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ ๙ อีกด้วย .. ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมน้อมใจประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" ดอกดารารัตน์ ดอกไม้ทรงโปรดของพระองค์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา และ           เซ็นทรัลเฟสติวัลทุกสาขา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และศูนย์การค้า       โรบินสันไลฟ์สไตล์ ๑๙สาขา