วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:53 น.

ประชาสัมพันธ์

เพราะการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ ทำร้ายคนได้มากกว่าที่คิด

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 17.22 น.

เพราะการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ ทำร้ายคนได้มากกว่าที่คิด

 

 

 

ทุกศุกร์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน เป็นวัน Stop Cyberbullying day สากล โดยมูลนิธิ Cybersmile ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างการรับรู้ ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดผลกระทบได้ง่าย เช่น อาการซึมเศร้า ไม่อยากไปโรงเรียน ปลีกตัวออกจากสังคม และอาจถึงฆ่าตัวตาย ขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดที่ 75%เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรอินเทอร์เน็ตของไทย

ทั้งนี้ ร่วมหยุดการกระทำ และปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้องแชท stopbullying.lovecarestation.com ถูกแกล้ง แชทมา