วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:19 น.

ประชาสัมพันธ์

ผนึกกำลัง หนุน SMEs เกิดใหม่

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 18.40 น.

 

ผนึกกำลัง หนุน SMEs เกิดใหม่

 

               

พร้อมแล้วสำหรับงานเจรจาธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่รวมโอกาสสู่ความสำเร็จ “Smart SME EXPO 2017” จัดโดยแม่งานใหญ่ คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร คุณสาลินี  วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมม คุณวิรัช  จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คุณพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณนิตยา  พิระภัทรุ่งสุริยา รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  คุณพิเชฐ  ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน  คุณอภิรมย์  สุขประเสริฐ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คุณวรมิตร  ครุฑโต  รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานปฏิบัติการและการตลาด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุน SMEs ต่อยอดธุรกิจและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่กลางปี ด้วยแนวคิด Total SMEs Solutions โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ฮอลล์ 3-4  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์