วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 19:46 น.

ประชาสัมพันธ์

ม.เกษตรฯกำแพงแสน ร่วมปลูกข้าววันแม่

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 20.48 น.

ม.เกษตรฯกำแพงแสน ร่วมปลูกข้าววันแม่

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมงานปลูกข้าววันแม่ นำโดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ,ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี ,ผศ.ดร.สิริพร ศศิมลฑลกุล ,ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ ,ผศ.นสพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม,รศ.ดร.วินัย พูลศรี ,ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง ,นอ.สมชนก หลำลิ้ว ,นายเชาวเนตร์ ยิ้มประเสริฐ และ ดร.อนามัย ดำเนตร ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันก่อน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์