วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 16:46 น.

ประชาสัมพันธ์

แสนสิริออกหุ้นกู้5ปี

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 16.42 น.

แสนสิริออกหุ้นกู้5ปี

 

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) พร้อมด้วยนายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจและนายสมชาย ชาญธนเวทย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)พร้อมทีมผู้บริหาร นายสุวัฒน์  เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ และนายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนในการแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอน ในปี 2565 ดอกเบี้ย 3.35 %จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทุกรุ่นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 12-13 กันยายน 2560และเสนอขายประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18-21 กันยายน 2560  ซึ่งบริษัท ทริสเครดิต เรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวไว้ที่ BBB+ สำหรับเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อซื้อที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป