วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 14:11 น.

ประชาสัมพันธ์

มอบเงินมูลนิธิชัยพัฒนา

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

มอบเงินมูลนิธิชัยพัฒนา

 
 
ฟอร์ด ประเทศไทย นำโดยนายณรงค์ สีตลายน (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีหม่อมหลวง จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ (ซ้าย) รองเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม และโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคม