วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:15 น.

ประชาสัมพันธ์

ชาวลำพูนปลื้มมูลนิธิป่อเต็กตึ้งลงพื้นที่ แจกสิ่งของช่วยสู้ภัยหนาว

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 18.30 น.

 

ชาวลำพูนปลื้มมูลนิธิป่อเต็กตึ้งลงพื้นที่
แจกสิ่งของช่วยสู้ภัยหนาว  

 

 

วันนี้(14 พ.ย.60) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯนำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการฯ  คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ  คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ  คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผจก.ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ  คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หน.ผ.หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จ.ลำพูน ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน 1,000 ชุด)

 

 

โดยมี หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนนำทีมแพทย์,ทันตแพทย์ และทันตานามัย ร่วมออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป,ตรวจสุขภาพฟัน ฟรี /และได้ทำการช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อนจำนวน 2ราย แจกจ่ายทั้งหมด27หมู่บ้าน 2ตำบล 2อำเภอ  รวมการแจกจ่ายที่ จ.ลำพูนในปี2560นี้. เป็นจำนวน1,000ชุด คิดเป็นมูลค่า450,000บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ณ  อ.ลี้ และอ.บ้านโฮ่ว จ.ลำพูนโดยมี คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าฯจ.ลำพูน เป็นประธานแจกจ่าย. และคุณธิติวัฒน์  กนกวงศ์ภิวัฒน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล พร้อมคณะกรรมการฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ   ร่วมในพิธีแจกจ่ายครั้งนี้

 

 

 

โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ/ผู้ช่วยกรรมการฯ/ผู้บริหารฯ/พนักงานฯและอาสาสมัครมูลนิธิฯ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์