วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:33 น.

ประชาสัมพันธ์

รับรางวัล

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 12.55 น.

รับรางวัล

 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี 2017 ประเภทภาพยนตร์โฆษณา ให้กับภาพยนตร์โฆษณาชุด “โอกาส” โดยมีนางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบในงาน Catholic Media Awards 2017 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์