วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:16 น.

ประชาสัมพันธ์

เพื่อผู้ป่วยสูงวัย

วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 14.14 น.

เพื่อผู้ป่วยสูงวัย

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และกรรมการศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงินสมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ปีที่ 3 จำนวน  900,000บาท จากดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดตาต้อให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์