วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 22:55 น.

ประชาสัมพันธ์

ปันไออุ่นต้านภัยหนาว

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 14.16 น.

ปันไออุ่นต้านภัยหนาว

 

นางนงกต ตันติวณิชย์ ผู้จัดการสายการตลาดภูมิภาค 10 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 600 ผืน ตามโครงการ “ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว” ให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพองหนีบ ณ โรงเรียนบ้านพองหนีบ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และมอบผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอโนนสัง ณ โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม จังหวัดหนองบัวลำภู

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์