วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 09:06 น.

ประชาสัมพันธ์

ยิบซั่มขึ้นรับรางวัล

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 15.36 น.

ยิบซั่มขึ้นรับรางวัล

 

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโสพิน วงษ์วาลย์ Ceiling Tile Production Manager ขึ้นรับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น” ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2660 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร